Ouders

Ouderraad

De ouderraad Wat doet een ouderraad?  Ouders in de ouderraad houden zich bezig met het organiseren en ondersteunen van activiteiten. Zij denken mee, ze ondersteunen bij de organisatie en helpen bij de activiteiten.   Wie zitten er in de ouderraad?  Op dit moment zitten er 5 actieve ouders uit verschillende groepen in de OR. Daarnaast sluit juf Susanne namens school aan, zodat er goed overleg kan plaatsvinden. Door de goede samenwerking kunnen we veel verschillende activiteiten organiseren voor de kinderen. Vergadering  Wij vergaderen 6 x per jaar, zo ongeveer elke zes weken. Tijdens de vergaderingen worden de lopende activiteiten besproken en afgesloten activiteiten geëvalueerd. De vergaderingen zijn in principe openbaar, dat wil zeggen dat iedereen erbij aanwezig mag zijn. Dus mocht je een keer willen aansluiten, dan ben je van harte welkom. Ouderraad en geld  In het verleden werd er bij de ouders om een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd, om de activiteiten te organiseren. Deze ouderbijdrage hebben wij een aantal jaren geleden afgeschaft. De kosten voor de activiteiten worden nu door school betaald. Ook de kosten voor het schoolreisje en voor kamp worden vanaf dit schooljaar door school betaald. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat alle leerlingen kunnen deelnemen aan de activiteiten die we organiseren. Deelnemen aan de OR Wij zijn atijd op zoek naam enthousiaste ouders die mee willen denken en helpen bij de organisatie van de verschillende acititeiten. Mocht je graag deel willen nemen aan de OR of graag nog wat meer informatie willen, dan kun je hiervoor contact opnemen met Susanne van de Kerkhof.

Inschrijving en uitschrijving

Inschrijven Willen jullie je zoon of dochter bij ons inschrijven of zouden jullie graag een rondleiding willen, neem dan even contact met ons op. Dat kan door te bellen naar 040-2519520 of door onderstaand formulier in te vullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met jullie op om een afspraak te maken. Tijdens de afspraak krijgen jullie informatie over onze school, een rondleiding en is er alle ruimte om vragen te stellen. Om uw zoon of dochter in te schrijven moet het inschrijfformulier worden ingevuld, waarbij wij het BSN van uw kind nodig hebben. Tussentijdse instroom Op het moment dat jullie vanwege een verhuizing van school moeten veranderen, nemen wij contact op met de oude school, om te zorgen voor een warme overdracht. Door deze warme overdracht kunnen we zorgen dat de overstap naar onze school zo goed mogelijk verloopt en dat ook wij kunnen aansluiten bij de onderwijs behoefte van jullie kind. Indien een leerling afkomstig is van een andere basisschool en anders dan wegens verhuizing van basisschool wil veranderen, zullen wij zorgvuldig de reden hiervan nagaan. Om te voorkomen dat een kind ongewenst van school verandert, wordt de aangemelde leerling pas ingeschreven nadat er voldoende informatie is verkregen. Indien jullie als ouders nog geen contact heben gehad op de uitstroomschool, nemen wij contact op met de directie van de uitstroomschool en verwijzen jullie eerst terug naar betrokken directeur voor een gesprek. Mochten jullie na dat gesprek nog steeds van school willen veranderen, dan gaan we samen kijken hoe we de overstap zo goed mogelijk kunnen laten verlopen. Hierin zullen we samenwerken met jullie als ouders, maar ook als scholen onderling.  Uiteindelijk beslist de onze directie over de toelating.  Uitschrijven Bij uitschrijven van jullie kind (wegens verhuizing, keuze andere school, etc) stellen jullie als eerst de directie op de hoogte, voordat jullie jullie kind gaan opgeven op een andere school. Ook in deze situatie is er contact tussen beide scholen, waarbij wij zorgen voor een warme overdracht. Voor een goede afhandeling is het prettig als wij van op de hoogte zijn van jullie voornemen om jullie kind op een andere school te plaatsen. Klik hier voor ons Privacy Statement (aanmelding onderwijs)

Cookie instellingen