Ouders

Ouderraad

De ouderraad De ouderraad van basisschool de Kameleon bestaat uit circa 12 leden. Er zijn ongeveer 6 bijeenkomsten per jaar. Zowel de ouders als de leerkrachten hebben een taak en verantwoordelijkheid in de opvoeding van onze kinderen, zodat een goede samenwerking tussen school en ouders noodzakelijk is. Alle ouders van leerlingen, ingeschreven op onze school, kunnen als lid van onze ouderraad worden toegelaten. Het is voor de leerkrachten prettig om te weten, dat de ouders zich interesseren voor schoolse zaken en hun zo nodig steunen en helpen bij het uitoefenen van hun taak. Gelukkig kunnen wij zeggen dat de samenwerking tussen leerkrachten en ouderraad erg goed is. Het is bovendien is het erg fijn om te zien dat door de samenwerking steeds meer activiteiten in het belang van onze kinderen worden georganiseerd.  Zo is de ouderrraad samen met de leerkrachten betrokken bij de organisatie van onder andere het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, paasviering, internationaal kinderfeest, sport- en speldag en schoolreis. Het goed organiseren van activiteiten vraagt ook veel vrije tijd van de leden van de ouderraad. Zonder hun hulp en inzet zou er veel minder voor uw kinderen georganiseerd kunnen worden. Voor het organiseren van allerlei activiteiten is natuurlijk geld nodig. Daarom vraagt de ouderraad van alle ouders een bijdrage, deze wordt helemaal gebruikt voor uw kinderen. De penningmeester is een lid van de ouderraad en deze beheerd het de ouderbijdrage. De hoogte van de bijdrage wordt ieder jaar door de ouderrraad vasgesteld. De ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagd €16,00. Als u de ouderraad wilt komen versterken, meldt u zich dan aan bij de voorzitter Amy Yalcin of bij de directeur Dick van der Linden

Inschrijving en uitschrijving

Inschrijven De aanmelding vindt plaats bij de directie van de school. Hiervoor kunt telefonische een afspraak maken of via de link op deze website een aanvraag doen. Tijdens de afspraak krijgt u informatie over onze school, een rondleiding en is er alle ruimte om vragen te stellen. Om uw zoon of dochter in te schrijven vullen we samen het inschrijfformulier in, waarbij wij het BSN van uw kind nodig hebben, deze controleren wij aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Indien een leerling afkomstig is van een andere basisschool en anders dan wegens verhuizing van basisschool wil veranderen, zullen wij zorgvuldig de reden hiervan nagaan. Om te voorkomen dat een kind ongewenst van school verandert, wordt de aangemelde leerling pas ingeschreven nadat er voldoende informatie is verkregen : · tussen ouders / verzorgers en directie van de instroomschool · tussen ouders / verzorgers en directie van de uitstroomschool · tussen de beide directies. Indien ouders nog geen contact heben gehad op de uitstroomschool, nemen wij contact op met de directie van de uitstroomschool en verwijzen ouders eerst terug naar betrokken directeur voor een gesprek. In geval van blijvende twijfel kan een extra contact tussen alle drie betrokkenen nodig en gewenst zijn. Uiteindelijk beslist de directie van de instroomschool over de toelating. De ouders / verzorgers kunnen tegen dit besluit in beroep gaan bij het bestuur. Uitschrijven Bij uitschrijven van uw kind (wegens verhuizing, keuze andere school, etc) stelt u eerst de directie op de hoogte, voordat u uw kind gaat opgeven op een andere school. In bijna alle gevallen neemt de directeur van de nieuwe school contact met ons op. Voor een goede afhandeling is het prettig als wij van op de hoogte zijn van het uw voornemen om uw kind op een andere school te plaatsen. Klik hier voor ons Privacy Statement (aanmelding onderwijs)

Cookie instellingen