Ouders

Ouderraad

De ouderraad Wat doet een ouderraad?  Ouders in de ouderraad houden zich bezig met het organiseren en ondersteunen van activiteiten. Zij denken mee, ze ondersteunen bij de organisatie en helpen bij de activiteiten.   Wie zitten er in de ouderraad?  Op dit moment zitten er 7 actieve ouders uit verschillende groepen in de OR. Daarnaast zitten er ook twee collega's van school in de OR, zodat er goed overleg kan plaatsvinden. Door de goede samenwerking kunnen we veel verschillende activiteiten organiseren voor de kinderen. Vergadering  Wij vergaderen 6 x per jaar, zo ongeveer elke zes weken. Tijdens de vergaderingen worden de lopende activiteiten besproken en afgesloten activiteiten geëvalueerd. De vergaderingen zijn in principe openbaar, dat wil zeggen dat iedereen erbij aanwezig mag zijn. Dus mocht je een keer willen aansluiten, dan ben je van harte welkom. Ouderraad en geld  In het verleden werd er bij de ouders om een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd, om de activiteiten te organiseren. Deze ouderbijdrage hebben wij een aantal jaren geleden afgeschaft. De kosten voor de activiteiten worden nu door school betaald. Alleen voor het schoolreisje vragen wij van ouders een financiële bijdrage, deze wordt ieder jaar vastgesteld door de werkgroep. De bijdrage is afhankelijk van de kosten van het busvervoer en het pretpark waar we naar toe gaan. Deelnemen aan de OR Mocht u graag deel willen nemen aan de OR of graag nog wat meer informatie willen, dan kun je hiervoor contact opnemen met Jisca Ebelties.

Inschrijving en uitschrijving

Inschrijven De aanmelding vindt plaats bij de directie van de school. Hiervoor kunt telefonische een afspraak maken of via de link op deze website een aanvraag doen. Tijdens de afspraak krijgt u informatie over onze school, een rondleiding en is er alle ruimte om vragen te stellen. Om uw zoon of dochter in te schrijven vullen we samen het inschrijfformulier in, waarbij wij het BSN van uw kind nodig hebben, deze controleren wij aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Indien een leerling afkomstig is van een andere basisschool en anders dan wegens verhuizing van basisschool wil veranderen, zullen wij zorgvuldig de reden hiervan nagaan. Om te voorkomen dat een kind ongewenst van school verandert, wordt de aangemelde leerling pas ingeschreven nadat er voldoende informatie is verkregen : · tussen ouders / verzorgers en directie van de instroomschool · tussen ouders / verzorgers en directie van de uitstroomschool · tussen de beide directies. Indien ouders nog geen contact heben gehad op de uitstroomschool, nemen wij contact op met de directie van de uitstroomschool en verwijzen ouders eerst terug naar betrokken directeur voor een gesprek. In geval van blijvende twijfel kan een extra contact tussen alle drie betrokkenen nodig en gewenst zijn. Uiteindelijk beslist de directie van de instroomschool over de toelating. De ouders / verzorgers kunnen tegen dit besluit in beroep gaan bij het bestuur. Uitschrijven Bij uitschrijven van uw kind (wegens verhuizing, keuze andere school, etc) stelt u eerst de directie op de hoogte, voordat u uw kind gaat opgeven op een andere school. In bijna alle gevallen neemt de directeur van de nieuwe school contact met ons op. Voor een goede afhandeling is het prettig als wij van op de hoogte zijn van het uw voornemen om uw kind op een andere school te plaatsen. Klik hier voor ons Privacy Statement (aanmelding onderwijs)

Cookie instellingen