MR

Medezeggenschapsraad


Wat doet de MR?

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.
De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie en/of het schoolbestuur.
Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht.

Wie zitten er in de MR?

Op onze school bestaat de MR uit 6 leden. 
Oudergeleding:
Amy, moeder van Bahar (voorzitter)
Metin, vader van Mohammed en Furkan 
Ilona, moeder van Memphis, Madison Mae en Morisson

Personeelsgeleding:
René, leerkracht groep 5 
Annemiek, leerkracht groep 1-2
Carmen, Leerkracht groep 5-6

Interesse in de MR?

Natuurlijk is er altijd de mogelijkheid om meer informatie in te winnen over de MR.
Dit kan via de persoonlijke weg, of wellicht zoekt u dit liever op Internet op.
Als u meer informatie wilt, kunt altijd bij de directie tercht of bij een van de leden van de MR.

 

Cookie instellingen