MR

Medezeggenschapsraad


Wat doet de MR?

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.
De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad de school en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via het instemmingsrecht.

Wie zitten er in de MR?

Op onze school bestaat de MR uit 6 leden. 
Oudergeleding:
Niek, vader van Nick en Mats 
Inan, vader van Senna, Timur en Kerem  
Ilona, moeder van Morisson

Personeelsgeleding:
René, leerkracht (voorzitter)
Annemiek, leerkracht groep 1-2
Carmen, Leerkracht groep 6

Interesse in de MR?

Als je meer informatie wilt, kun je altijd bij de directie of bij een van de leden van de MR terecht. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, dus je bent ook van harte welkom om een keertje een vergadering bij te wonen.

 

Cookie instellingen