Disclaimer

DISCLAIMER

Het onderstaande is van toepassing op de website van de Kameleon. Door de website te gebruiken stemt de bezoeker in met deze disclaimer.

ZORGVULDIGHEID
De Kameleon heeft bij de samenstelling van de informatie op deze website grote zorgvuldigheid betracht. 
Helaas kunnen er onjuistheden op de website voorkomen, kan de inhoud onvolledig zijn of kan de informatie (tijdelijk) niet beschikbaar zijn.
De Kameleon aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid / onjuistheid van de aangeboden informatie of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de informatie op deze website.

SITES VAN DERDEN
Deze website heeft hyperlinks naar websites van derden opgenomen. Hierbij is uiterste zorgvuldigheid betracht. De Kameleon heeft geen controle over de inhoud van sites van derden waar naar verwezen wordt en is daarom daar niet verantwoordelijk voor.

GEBRUIK VAN DE INFORMATIE
Het auteursrecht op deze website berust bij de Kameleon of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de Kameleon.
Het kopiëren, downloaden, vermenigvuldigen en/of bewerken van de informatie is op deze website dan ook alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming door de Kameleon.
Cookie instellingen