Privacybeleid

Privacy statement Website – de Kameleon

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23-03-2021.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en waarom we deze gegevens. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van de website van de Kameleon, ressorterend onder het schoolbestuur SKPO (Verwerkingsverantwoordelijke). U dient zich ervan bewust te zijn dat de Kameleon niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

De Kameleon respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.
Voor het privacybeleid ten aanzien van leerlingen op onze school verwijzen we naar ons Privacy Statement voor aanmelden en deelname aan het onderwijs ( zie kopje ouders -> documenten). 

Gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u via onze website middels een online formulier reageert, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de gevraagde actie uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van Concapps van Basisschool Apps. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden en uw verzoeken te verwerken. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van onze e-mail provider. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van “functionele cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst door uw internet browser). Deze cookies zijn geheel veilig, bevatten alleen niet-persoonlijke informatie en beïnvloeden de bezoeken aan de website niet.

Eventueel op deze website ingesloten functionaliteiten van externe aanbieders, zoals bijvoorbeeld Youtube video’s of Facebook tijdlijn plaatsen daarnaast hun eigen cookies voor de correctie werking van hun diensten.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. U kunt deze cookies verwijderen dan wel uitzetten via uw browser. Voor uitleg hierover verwijzen we naar de help-functie van de browser die u gebruikt. 

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy statement.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Zijn uw persoonsgegevens veilig?
Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren persoonsgegevens alleen voor zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden genoemd in dit Privacy Statement. 

Verzoeken om inzage, correctie en verwijdering
Iedere betrokkene kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Wanneer u uw rechten uitoefent, kunt u uw verzoek sturen aan het contactadres onderaan dit Privacy Statement. Geef daarbij duidelijk aan welke persoonsgegevens u wilt inzien, corrigeren of aanvullen. 

Klachten
Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen via de gegevens zoals vermeld onder 'Contact' of u kunt direct contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de SKPO.

Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Aanpassingen
Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die wij van u vragen en de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Ook kan regelgeving wijzigen. Wij passen daarom van tijd tot tijd ons Privacy Statement aan en raden u aan om dit regelmatig te raadplegen. 

Contact
De Kameleon
Bennekelstraat 135
040-2519520
kameleon@skpo.nl

Functionaris Gegevensbescherming SKPO
Het schoolbestuur SKPO beschikt over een Functionaris Gegevensbescherming (FG): Pascal Marcelis. Hij is te bereiken per e-mail via fg@skpo.nl of op telefoonnummer 040-7900051.
Cookie instellingen