Inschrijving en uitschrijving

Inschrijven

De aanmelding vindt plaats bij de directie van de school. Hiervoor kunt telefonische een afspraak maken of via de link op deze website een aanvraag doen. Tijdens de afspraak krijgt u informatie over onze school, een rondleiding en is er alle ruimte om vragen te stellen. Om uw zoon of dochter in te schrijven vullen we samen het inschrijfformulier in, waarbij wij het BSN van uw kind nodig hebben, deze controleren wij aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.

Indien een leerling afkomstig is van een andere basisschool en anders dan wegens verhuizing van basisschool wil veranderen, zullen wij zorgvuldig de reden hiervan nagaan. Om te voorkomen dat een kind ongewenst van school verandert, wordt de aangemelde leerling pas ingeschreven nadat er voldoende informatie is verkregen :

· tussen ouders / verzorgers en directie van de instroomschool
· tussen ouders / verzorgers en directie van de uitstroomschool
· tussen de beide directies.

Indien ouders nog geen contact heben gehad op de uitstroomschool, nemen wij contact op met de directie van de uitstroomschool en verwijzen ouders eerst terug naar betrokken directeur voor een gesprek. In geval van blijvende twijfel kan een extra contact tussen alle drie betrokkenen nodig en gewenst zijn.

Uiteindelijk beslist de directie van de instroomschool over de toelating. De ouders / verzorgers kunnen tegen dit besluit in beroep gaan bij het bestuur.

Uitschrijven

Bij uitschrijven van uw kind (wegens verhuizing, keuze andere school, etc) stelt u eerst de directie op de hoogte, voordat u uw kind gaat opgeven op een andere school. In bijna alle gevallen neemt de directeur van de nieuwe school contact met ons op. Voor een goede afhandeling is het prettig als wij van op de hoogte zijn van het uw voornemen om uw kind op een andere school te plaatsen.

Klik hier voor ons Privacy Statement (aanmelding onderwijs)

Cookie instellingen