Inschrijving en uitschrijving

Inschrijven

Willen jullie je zoon of dochter bij ons inschrijven of zouden jullie graag een rondleiding willen, neem dan even contact met ons op. Dat kan door te bellen naar 040-2519520 of door onderstaand formulier in te vullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met jullie op om een afspraak te maken.

Tijdens de afspraak krijgen jullie informatie over onze school, een rondleiding en is er alle ruimte om vragen te stellen. Om uw zoon of dochter in te schrijven moet het inschrijfformulier worden ingevuld, waarbij wij het BSN van uw kind nodig hebben.

Tussentijdse instroom
Op het moment dat jullie vanwege een verhuizing van school moeten veranderen, nemen wij contact op met de oude school, om te zorgen voor een warme overdracht. Door deze warme overdracht kunnen we zorgen dat de overstap naar onze school zo goed mogelijk verloopt en dat ook wij kunnen aansluiten bij de onderwijs behoefte van jullie kind.

Indien een leerling afkomstig is van een andere basisschool en anders dan wegens verhuizing van basisschool wil veranderen, zullen wij zorgvuldig de reden hiervan nagaan. Om te voorkomen dat een kind ongewenst van school verandert, wordt de aangemelde leerling pas ingeschreven nadat er voldoende informatie is verkregen.

Indien jullie als ouders nog geen contact heben gehad op de uitstroomschool, nemen wij contact op met de directie van de uitstroomschool en verwijzen jullie eerst terug naar betrokken directeur voor een gesprek. Mochten jullie na dat gesprek nog steeds van school willen veranderen, dan gaan we samen kijken hoe we de overstap zo goed mogelijk kunnen laten verlopen. Hierin zullen we samenwerken met jullie als ouders, maar ook als scholen onderling. 
Uiteindelijk beslist de onze directie over de toelating. 

Uitschrijven
Bij uitschrijven van jullie kind (wegens verhuizing, keuze andere school, etc) stellen jullie als eerst de directie op de hoogte, voordat jullie jullie kind gaan opgeven op een andere school. Ook in deze situatie is er contact tussen beide scholen, waarbij wij zorgen voor een warme overdracht. Voor een goede afhandeling is het prettig als wij van op de hoogte zijn van jullie voornemen om jullie kind op een andere school te plaatsen.

Klik hier voor ons Privacy Statement (aanmelding onderwijs)

Inschrijving

Cookie instellingen