Ouderraad

De ouderraad


Wat doet een ouderraad? 

Ouders in de ouderraad houden zich bezig met het organiseren en ondersteunen van activiteiten. Zij denken mee, ze ondersteunen bij de organisatie en helpen bij de activiteiten.  

Wie zitten er in de ouderraad? 

Op dit moment zitten er 7 actieve ouders uit verschillende groepen in de OR. Daarnaast zitten er ook twee collega's van school in de OR, zodat er goed overleg kan plaatsvinden. Door de goede samenwerking kunnen we veel verschillende activiteiten organiseren voor de kinderen.

Vergadering 

Wij vergaderen 6 x per jaar, zo ongeveer elke zes weken. Tijdens de vergaderingen worden de lopende activiteiten besproken en afgesloten activiteiten geëvalueerd. De vergaderingen zijn in principe openbaar, dat wil zeggen dat iedereen erbij aanwezig mag zijn. Dus mocht je een keer willen aansluiten, dan ben je van harte welkom.

Ouderraad en geld 

In het verleden werd er bij de ouders om een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd, om de activiteiten te organiseren. Deze ouderbijdrage hebben wij een aantal jaren geleden afgeschaft. De kosten voor de activiteiten worden nu door school betaald. Alleen voor het schoolreisje vragen wij van ouders een financiële bijdrage, deze wordt ieder jaar vastgesteld door de werkgroep. De bijdrage is afhankelijk van de kosten van het busvervoer en het pretpark waar we naar toe gaan.

Deelnemen aan de OR

Mocht u graag deel willen nemen aan de OR of graag nog wat meer informatie willen, dan kun je hiervoor contact opnemen met Jisca Ebelties.
Cookie instellingen