Ouderraad

De ouderraad


Wat doet een ouderraad? 

Ouders in de ouderraad houden zich bezig met het organiseren en ondersteunen van activiteiten. Zij denken mee, ze ondersteunen bij de organisatie en helpen bij de activiteiten.  

Wie zitten er in de ouderraad? 

Op dit moment zitten er 5 actieve ouders uit verschillende groepen in de OR. Daarnaast sluit juf Susanne namens school aan, zodat er goed overleg kan plaatsvinden. Door de goede samenwerking kunnen we veel verschillende activiteiten organiseren voor de kinderen.

Vergadering 

Wij vergaderen 6 x per jaar, zo ongeveer elke zes weken. Tijdens de vergaderingen worden de lopende activiteiten besproken en afgesloten activiteiten geëvalueerd. De vergaderingen zijn in principe openbaar, dat wil zeggen dat iedereen erbij aanwezig mag zijn. Dus mocht je een keer willen aansluiten, dan ben je van harte welkom.

Ouderraad en geld 

In het verleden werd er bij de ouders om een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd, om de activiteiten te organiseren. Deze ouderbijdrage hebben wij een aantal jaren geleden afgeschaft. De kosten voor de activiteiten worden nu door school betaald. Ook de kosten voor het schoolreisje en voor kamp worden vanaf dit schooljaar door school betaald. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat alle leerlingen kunnen deelnemen aan de activiteiten die we organiseren.

Deelnemen aan de OR

Wij zijn atijd op zoek naam enthousiaste ouders die mee willen denken en helpen bij de organisatie van de verschillende acititeiten. Mocht je graag deel willen nemen aan de OR of graag nog wat meer informatie willen, dan kun je hiervoor contact opnemen met Susanne van de Kerkhof.
Cookie instellingen