Ouderraad

De ouderraad


De ouderraad van basisschool de Kameleon bestaat uit circa 12 leden. Er zijn ongeveer 6 bijeenkomsten per jaar.
Zowel de ouders als de leerkrachten hebben een taak en verantwoordelijkheid in de opvoeding van onze kinderen, zodat een goede samenwerking tussen school en ouders noodzakelijk is.

Alle ouders van leerlingen, ingeschreven op onze school, kunnen als lid van onze ouderraad worden toegelaten. Het is voor de leerkrachten prettig om te weten, dat de ouders zich interesseren voor schoolse zaken en hun zo nodig steunen en helpen bij het uitoefenen van hun taak.

Gelukkig kunnen wij zeggen dat de samenwerking tussen leerkrachten en ouderraad erg goed is. Het is bovendien is het erg fijn om te zien dat door de samenwerking steeds meer activiteiten in het belang van onze kinderen worden georganiseerd. 

Zo is de ouderrraad samen met de leerkrachten betrokken bij de organisatie van onder andere het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, paasviering, internationaal kinderfeest, sport- en speldag en schoolreis.
Het goed organiseren van activiteiten vraagt ook veel vrije tijd van de leden van de ouderraad. Zonder hun hulp en inzet zou er veel minder voor uw kinderen georganiseerd kunnen worden.

Voor het organiseren van allerlei activiteiten is natuurlijk geld nodig. Daarom vraagt de ouderraad van alle ouders een bijdrage, deze wordt helemaal gebruikt voor uw kinderen. De penningmeester is een lid van de ouderraad en deze beheerd het de ouderbijdrage. De hoogte van de bijdrage wordt ieder jaar door de ouderrraad vasgesteld. De ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagd €16,00.

Als u de ouderraad wilt komen versterken, meldt u zich dan aan bij de voorzitter Amy Yalcin of bij de directeur Dick van der Linden
Cookie instellingen