Woordenschat ondersteuning

In samenwerking met professionals en veel vrijwilligers is het voor kinderen van 3 t/m 9 jaar mogelijk om naschooltijd woordenschatbegeleiding te krijgen. Kinderen die tweetalig zijn, hebben vaak baat bij extra woordenschat begeleiding in de Nederlandse taal. Een goed woordbegrip en een uitgebreide woordenschat is belangrijk voor bijna alle vakken op school. 

Op woensdag en donderdag naschooltijd kunnen kinderen 1 uur extra woordenschatlessen krijgen. Een vrijwilliger werkt dan samen met 2 of 3 kinderen aan hun woordenschat. Dit gebeurd op een leuke en speelse wijze en sluit aan bij waar wij op dat moment op school ook mee bezig zijn. Op deze manier versterken wij elkaar en daardoor zien wij een mooie ontwikkeling bij de kinderen.

Naast deze woordenschatlessen voor kinderen, zijn er ook taallessen voor ouders mogelijk. Voor meer informatie over de woordenschatlessen voor de kinderen of de taallessen voor ouders, kunt u contact opnemen met de school.
Cookie instellingen