Onze visie

Onze missie en visie

Onze maatschappelijke opdracht (missie) is : Kansrijk onderwijs voor alle kinderen uit onze wijk. 

Wij geven elke leerling alle kansen om zich te kunnen ontwikkelingen. Dit doen wij door een rijke leeromgeving in te richten in en buiten de school. Hierbij vinden wij de samenwerking en het partnerschap met ouders, externe partners en de omgeving erg belangrijk.  

Wij werken vanuit de kernwaarden: plezier, veiligheid, respect en zelfstandigheid.  
Plezier: alle kinderen komen met plezier naar school 
Veiligheid: in een veilige en vertrouwde omgeving ontwikkelen kinderen zich het beste; 
Respect: alle betrokkenen van de school gaan op een respectvolle manier met elkaar om; 
Zelfstandigheid: door zelfstandigheid te bevorderen, bieden wij de kinderen een brede basis voor het zetten van de vervolg stap in de maatschappij.  

Wij hebben een enthousiast en ambitieus team en samen creëren wij een onderwijsomgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op cognitief, creatief, sociaal gebied en de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Door een eigentijds en gedifferentieerd aanbod zorgen wij ervoor dat wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen. Naast een gestructureerd aanbod op de vier hoofdvakgebieden, bieden wij hoekenwerk aan in de groepen 1t/m 4, met een doorontwikkeling in de bovenbouw. Hierbinnen is er aandacht voor eigenaarschap, zelfstandigheid en talentontwikkeling en de mogelijkheid om groepsoverstijgend te werken. 

De sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen vinden wij net zo belangrijk als de cognitieve ontwikkeling. De emotionele ontwikkeling wil zeggen dat het kind leert om de gevoelens van zichzelf en anderen te begrijpen en om daar goed mee om te gaan. Wij werken hierbij vanuit een gezamenlijke slogan ‘Samen, Leren, Spelen’. Wij besteden de eerste schoolweken extra aandacht aan de groepsvorming, er worden in alle klassen groepsregels opgesteld samen met de kinderen, wij hebben wekelijkse groepsgesprekken of activiteiten en iedere groep maakt zichtbaar op een centrale plek in de school, waar ze aandacht aan willen besteden. 
 
Om alle kinderen de beste mogelijkheden en kansen te geven om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen hebben wij hoge verwachtingen. Een verwachting is de aanname dat een gebeurtenis (behalen van een doel) ook echt gaat gebeuren. Wij stellen doelen op waar wij als school aan willen werken. Deze zijn realistisch en ambitieus, om zo het hoogst haalbare te bereiken met elkaar. Ditzelfde willen wij voor onze kinderen, realistische en ambitieuze persoonlijke doelen stellen, zodat ieder kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. En dit alles kunnen wij niet zonder ouders, waarbij wij de verwachting hebben dat zij als gelijkwaardig partner, een gelijkwaardige rol hebben in de ontwikkeling van een kind. 
Cookie instellingen