Nieuwkomers onderwijs

Taalklas Gestel

De basisscholen in Gestel zijn de samenwerking aangegaan om een taalkas te realiseren in de wijk Gestel. Op deze manier krijgen leerlingen die rechtstreeks uit het buitenland komen en bij ons in de wijk wonen, thuisnabij en kansrijk onderwijs.

Leerlingen van 4 t/m 6 jaar kunnen op al de scholen in de wijk worden aangemeld en starten in de reguliere kleutergroepen van de betreffende school. De kinderen leren op een speelse manier en met voldoende ondersteuning de nederlandse taal.

Vanaf groep 3 (7 jaar) krijgen de leerlingen een taalbad, waarbij ze in minimaal 20 weken tijd een basis aan nederlandse taal wordt aangeboden, zodat ze daarna kunnen doorstromen in een van de regulieren klassen op een van de scholen in de wijk. De twee taalklassen zijn gevestigd op de Kameleon, waar we leerlingen op twee niveau's onderwijs bieden. In de eerste 10 weken staat de nederlandse taal, de letters, klanken, woordenschat  en rekentaal centraal. In de tweede 10 weken gaan we ook meer aandacht besteden aan andere vakken, zoals rekenen en wereldorientatie. 

Na iedere periode worden de leerlingen getoets om hun ontwikkeling en niveau in kaart te brengen en om in te kunnen schatten naar welke groep ze straks kunnen doorstromen. Als ouders worden jullie hierover geinformeerd en zodra de leerling kan doorstromen naar een reguliere groep, wordt er samen met jullie gekeken op welke school dit kan. 

Wij vertellen jullie graag meer over onze taalklas tijdens een rondleiding. Bel hiervoor naar 040-2519520 om een afspraak te maken.
Cookie instellingen