Tevredenheid vragenlijst voor ouders

Tevredenheidspeiling De Kameleon / Satisfaction Survey De Kameleon

Deze week ontvangt elke eerste ouder/verzorger (zoals aangegeven op het inschrijfformulier) per e-mail een tevredenheidsvragenlijst over onze school.

(for English, read on below)

Voor ons is het erg belangrijk dat deze vragenlijst door zoveel mogelijk ouders ingevuld wordt, zodat wij een representatief beeld krijgen van hoe ouders het onderwijs en de onderwijsontwikkelingen op De Kameleon ervaren. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 8 minuten van uw tijd. Het zou dus ontzettend fijn zijn als u even de tijd ervoor wilt nemen! Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

Het is de bedoeling dat u de vragenlijst invult n.a.v. uw algemene beeld van De Kameleon. Kies bij vragen die specifiek over 'de leerkracht van uw kind' gaan en bij meerdere kinderen op De Kameleon, dan ook voor het kind/de leerkracht waarbij de huidige ervaring het meest passend is bij uw algemene ervaring op De Kameleon.

Mocht u de vragenlijst niet per e-mail ontvangen vandaag (check ook even de SPAM box) óf bent u gescheiden en wilt u beiden een vragenlijst ontvangen; stuur dan even een bericht naar Kameleon@skpo.nl. Wij regelen dan voor u een extra inlogmogelijkheid die u op papier zult ontvangen.

In de bijlage voor onze Engelstalige ouders de vragenlijst vertaald in het Engels. Eventueel kunt u de vragenlijst via Google Translate ook nog in andere talen vertalen.

Bij voorbaat dank voor de moeite. We houden u op de hoogte van de resultaten!

English:

Today every first parent/guardian (as indicated on the registration form) will receive by email a satisfaction questionnaire about our school.

It is very important to us that this questionnaire is filled out by as many parents as possible, so that we can get a representative picture of how parents experience the education and educational developments at De Kameleon. Completing the questionnaire will take about 8 minutes of your time. It would therefore be extremely helpful if you could take a moment to do so! Your answers will be processed anonymously.

The intention is that you complete the questionnaire based on your general perception of The Rollercoaster. For questions specifically about 'your child's teacher' and for multiple children at De Kameleon, please choose the child/teacher whose current experience most closely matches your overall experience at De Kameleon.

If you did not receive the questionnaire by email today (please also check your SPAM box) or if you are divorced and would both like to receive a questionnaire; please send a message to Kameleon@skpo.nl. We will arrange an additional login for you that you will receive on paper.

Attached for our English-speaking parents the questionnaire translated into English. If necessary, you can also translate the questionnaire into other languages via Google Translate.

Thank you in advance for the effort. We will keep you informed about the results!

Cookie instellingen